Personalia

Prof. dr hab. Kazimierz RadwańskiKonsultacja Naukowa
prof. Jan MachnikPolska Akademia Umiejętności
dr Cezary Buśkoarcheolog prowadzący badania archeologiczne
mgr Bartłomiej Szmoniewskiautor scenariusza archeologicznego; Instytut Archeologii i Etnologii PAN
mgr Anna Tyniec Kępińskaautorka scenariusza archeologicznego; Muzeum Archeologiczne w Krakowie
design AMUCopyright donimirski.com 2007
Z naszych eksponatów: pisanka Kijowska datowana na XII-XIII wiek