"Muzeum na Gródku"WT

02.06.2005

"W hotelowym przyziemiu zaprezentowane zostaną znaleziska archeologiczne"

Pierwsze prywatne muzeum archeologicznym zostanie otwarte w październiku w nowym hotelu w Krakowie. Właśnie kończą się prace przy budowie obiektu przy ul. Na Gródku, którego inwestorem jest Jerzy Donimirski. Hotel powstaje na miejscu starej oficyny (przylegającej do kamienicy przy ul. św. Krzyża 7), która od lat 70. była w stanie katastrofy budowlanej.

W ubiegłym roku przed rozpoczęciem budowy przeprowadzono prace archeologiczne, które są tym bardziej istotne, że dotyczą ważnego dla Krakowa miejsca. Na Gródku bowiem w średniowieczu znajdowało się obronne założenie wójta Alberta, a potem - po stłumieniu buntu wójta, który stanął na czele niemieckich mieszczan przeciwko ks. Władysławowi Łokietkowi- grodek - książęcy, w którym stacjonowała załoga wojskowa. Badania archeologiczne prowadzili wrocławscy naukowcy: dr Cezary Busko oraz Jerzy Niegoda. Teraz Jerzy Donimirski, zachęcony ciekawymi odkryciami, postanowił utworzyć w hotelu małe muzeum archeologiczne Muzeum przeznaczone będzie dla szerokiej publiczności oprócz gości hotelowych zbiory będą mogli oglądać wszyscy zainteresowani, m. in. wycieczki szkolne. Raczej nie będziemy pobierać żadnych opłat za zwiedza nie placówki. Muzeum będzie opiekował się pracownik merytoryczny.

Muzeum ulokowane zostanie w przyziemiu hotelowym - dzięki konieczności budowy muru oporowego (ze względów konstrukcyjnych) powstało długie pomieszczenie (20 na 3 metry), w którym można ulokować archeologiczne znaleziska - pomysł ten jest tym ciekawszy, że przedmioty wydobyte w czasie wykopalisk będą pokazywane w miejscu ich znalezienia. Pomieszczenie sąsiadować będzie z restauracją hotelową (prowadzić do niej będą szklane drzwi). Już przechodząc przez dziedziniec hotelowy można będzie zobaczyć zdjęcia z wykopalisk i przez przeszklenie zajrzeć do wnętrza muzeum (projekt architektoniczny opracował Jacek Lenda).

Scenariusz wystawy, przygotowany przez archeologów: Bartłomieja Szmoniewskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Annę Tyniec-Kępińską z Muzeum. Archeologicznego, zakłada prezentację przeszłości osadniczej Gródka. Zwiedzający będzie mógł dowiedzieć się - jaka była historia tego miejsca, poznać dzieje badań archeologicznych. W kolejnych gablotach eksponowane będą najcenniejsze ubiegłoroczne znaleziska: tygle i zlewki do odlewania metali, odważniki, przęśliki tkackie, naczynia i figurki gliniane, pisanka gliniana (cenne znalezisko, pochodzące z Rusi Kijowskiej), kościane łyżwy. Eksponatom towarzyszyć będą materiały ikonograficzne, pokazujące np. - jak dawniej jeżdżono na łyżwach, czy ilustracje z Kodeksu Behema.

Zaplanowano też zrekonstruowanie fragmentu posadzki romańskiej według reliktów znalezionych w czasie wykopalisk; w innej części pomieszczenia można będzie zobaczyć oryginalny wapienny bruk. Oprócz te-go planuje się zrekonstruowanie fragmentu XIII-wiecznego budynku, wykonanego z plecionki, którego ślady odnaleziono w ubiegłym roku. Całości dopełnią pnące rośliny, wśród których zamontowane zostaną fragmenty ' kamieniarki, znalezione w czasie wykopalisk. W sali zawieszone zostaną także zdjęcia prezentujące badania archeologiczne. Na ścianie wymalowana zostanie panorama wczesnośredniowiecznego Krakowa, która może służyć celom dydaktycznym: na pulpicie można będzie wybrać odpowiedni przycisk, dzięki temu oświetlony zostanie jeden z obiektów w mieście.

Uzupełnieniem ekspozycji będzie wydanie popularnonaukowej książki o Gródku, a dodatkowo każdy gość hotelowy otrzyma krótką informację na te-mat historii miejsca, w którym się znajduje.

Środowisko krakowskich archeologów przychylnie odniosło się do idei powstania muzeum. - Takie pomysły są w cywilizowanym świecie często realizowane, znaleziska archeologiczne prezentowane są np. przy autostradach, gdzie zostały odkryte przy okazji budowy - mówi prof. Janusz Kruk, kierujący Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. - Niestety, w Polsce nie ma takiej praktyki. Pomysł, by znaleziska wykopane przy budowie autostrad zostały wyeksponowane przy stacjach benzynowych czy w motelach, został odrzucony. Pomysł urządzenia prywatnego muzeum jest świetnym i rzadkim przykładem, zeza niewielkie pieniądze, przy pomocy merytorycznej archeologów, można stworzyć coś sensownego. Tym bardziej że ba-dania archeologiczne zostały przeprowadzone bardzo dobrze, a rejon Gródka jest ciekawy z racji swojej historii.

Hotel na Gródku zostanie otwarty w sierpniu; znajdą się w nim 22 pokoje. Wygląd hotelu nawiązywać ma do historii miejsca: w fasadę wkomponowane zostały kamienne portale okienne, które są kopią kamiennych portali znalezionych w czasie wykopalisk. Fasada zwieńczona będzie niewielką wieżyczką z ze garem.

Na elewacji znajdą się herby Korony i Litwy oraz herb

Tarnowskich, którzy byli właścicielami posesji. Z kolei dziedziniec hotelowy nawiązywać- -będzie do drewnianego ganku, który stał tu niegdyś.


design AMUCopyright donimirski.com 2007
Z naszych eksponatów: pisanka Kijowska datowana na XII-XIII wiek