"Prywatne muzeum, Archeologia w hotelu"WT

21.04.2006

Pierwsze prywatne muzeum archeologiczne zostało wczoraj otwarte w nowym hotelu przy ul. Na Gródku – jego właścicielem jest Jerzy Donimirski.

Przed wybudowaniem hotelu w tak ważnym dla historii Krakowa miejscu dwa lata temu przeprowadzono prace archeologiczne. Na Gródku w średniowieczu znajdowało się obronne założenie wójta Alberta, a potem – po stłumieniu buntu wójta, który stanął na czele niemieckich mieszczan przeciwko Władysławowi Łokietkowi – Gródek książęcy, w którym stacjonowała załoga wojskowa. Badania archeologiczne prowadzili wrocławscy naukowcy: dr Cezary Buśko oraz Jerzy Niezgoda.

Odkrycia i ustalenia poszerzające naszą wiedzę o Gródku są tematem ekspozycji w przyziemiu hotelowym. Scenariusz wystawy został przygotowany przez archeologów: Bartłomieja Szmoniewskiego oraz Annę Tyniec-Kępińską. Na wstępie można przeczytać krótka historię Gródka oraz podsumowanie badań archeologicznych.

W kolejnych - nowocześnie zaaranżowanych – gablotach eksponowane są znaleziska. Osobno ulokowano najcenniejsze: XI-wieczną pisankę glinianą z Rusi Kijowskiej, figurkę jeźdźca z XIII wieku, kościane łyżwy z XII wieku. W większych gablotach można zobaczyć fragmenty naczyń ceramicznych, fajek, kafli i płytek posadzkowych (najstarsze płytki z ornamentem plecionkowym pochodzą z XII wieku). Eksponowane są odważniki, przęśliki tkackie, metalowe przedmioty. W Sali zawieszono także zdjęcia prezentujące badania archeologiczne.

Uzupełnieniem ekspozycji jest krótki przewodnik po wystawie. Dodatkowo wkrótce ruszy strona internetowa poświęcona historii Gródka: www.archeologia.donimirski.com. Zainteresowanie zwiedzeniem wystawy mogą się zgłaszać do recepcji hotelowej, by umówić się na dogodna porę (wystawa jest w pomieszczeniach, które służą gościom hotelowym jako jadalnia.

(686 kB) (686 kB)

design AMUCopyright donimirski.com 2007
Z naszych eksponatów: pisanka Kijowska datowana na XII-XIII wiek